Linola® sept Dezinfekční gel na ruce

300ml

Linola® sept Dezinfekční gel na ruce s obsahem ethanolu (70 % obj.) odstraňuje 99,9 % všech bakterií a inaktivuje obalené viry, jako jsou viry chřipky a koronaviry („omezeně virucidní“).

K dostání v lékárnách

  • antibakteriální
  • odstraňuje 99,9 % všech bakterií
  • inaktivuje obalené viry, jako jsou koronaviry a viry chřipky („omezeně virucidní“)
  • obsahuje 70 % (v/v) ethanolu
  • používá se bez vody a mýdla 

Linola® sept Dezinfekční gel na ruce obsahuje 63 g ethanolu na 100 g gelu –  vyjádřeno v hmotnostních procentech. To ve vztahu k hustotě  odpovídá objemovému obsahu ethanolu > 70 %.

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy si přečtěte informace na štítku a v příbalovém letáku.

Složení / Ingredients

ETHANOL (63g auf 100g Gel), AQUA, GLYCERIN, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL.

Určeno k použití na pokožku. K hygienické dezinfekci rukou vetřete do dlaní 3–5 ml gelu, důkladně rozetřete a nechte působit minimálně po dobu 30 vteřin. 

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy si přečtěte informace na štítku a v příbalovém letáku.

Hořlavá kapalina a výpary. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Způsobuje závažné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Nádobku uchovávejte těsně uzavřenou. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními/regionálními předpisy.

  • Linola sept Dezinfekční gel na ruce, 80 ml
  • Linola sept Dezinfekční gel na ruce, 300 ml