استفاده صحیح در مبتلایان به خشکی پوست و اگزمای سرشتی

این ایده که استفاده از مرطوب کننده ها پوست را در تولید چربی تنبل میکنند مدتها ست که مردود اعلام شده است.

با این وجود در اغلب موارد ازلوسیون به میزان کافی استفاده نمی شود و در نتیجه وضعیت پوست بهبود نیافته و یا ریسک عود مجدد اگزما  به حداقل نمی رسد ، بهترین طریقه مصرف ، استفاده منظم و همیشگی از لوسیون برای سراسر بدن می باشد و در غیر اینصورت می بایستی مناطق حساس و آسیب دیده پوست بطور مرتب مرطوب گردند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

شما میتوانید در جدول مشاهده کنید که چه مقدار لوسیون و مرطوب کننده ، توسط پزشکان و بیمارستان ها توصیه میشود. واحد اندازه گیری میزان مصرف ، نوک انگشت اشاره یک فرد بزرگسال می باشد و مقادیر نشان داده شده حدودا برای درمان مناطقی از پوست با اندازه 2 برابر کف دست کافی می باشد.

با توجه به اینکه پس از هر بار استفاده از محصول تنها مقدار کمی  چربی جذب می گردد ، مصرف  روزانه یکبار کافی نبوده و استفاده از فراورده حداقل 2 بار در روز توصیه می گردد.

خارش معیار خوبی است برای اینکه بدانیم آیا به اندازه کافی مرطوب کننده استفاده کرده ایم یا خیر و معمولا افزایش خارش نشان دهنده مصرف کم و یا نامظم لوسیون می باشد.