مشکلات پوستی

پوست خشک

پوست ما دارای یک سد طبیعی است که از دست رفتن رطوبت جلوگیری میکند. این سد از قسمتهای متفاوتی تشکیل شده است :

پوست سر خشک

شامپوی شما میتواند باعث خارش و سوزش پوست سر شما شود. در افرادی که دارای پوست سر بسیار خشک ویا مستعد به اگزما سرشتی می باشند ، انتخاب شامپوی مناسب امری بسیار مهم است.

محافظت در برابر التهابات پوستی

هرگاه ، لباس ها با پوست سایش پیدا کنند و یا پوست با پوست سایش یابد ویا عرق زیاد در نواحی چین دار بدن ایجاد شود و یا زمانی که ادرار برای مدت زمان طولانی با پوست در تماس باشد، پوست ملتهب و دردناک می گردد.