محافظت در برابر التهابات پوستی

هرگاه ،  لباس ها با پوست سایش پیدا کنند و یا پوست با پوست سایش یابد ویا عرق زیاد در نواحی چین دار بدن ایجاد شود و یا زمانی که ادرار برای مدت زمان طولانی با پوست در تماس باشد، پوست  ملتهب و  دردناک می گردد.

برای مقابله با این مشکلات یک لایه محافظ می بایست این التهابات را از پوست جدا نگه دارد و در عین حال از تشکیل رطوبت اضافه در موضع نیز جلوگیری نماید.( به شکل نگاه کنید)