Rättsligt meddelande

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56
33611 Bielefed
Germany

Phone: +49 (0) 521 / 8808-05
Fax: +49 (0) 521 /  8808-465
E-mail: info@linola.de

Registreringsdomstol: Amtsgericht Bielefeld, handelsregister: HRA 11533,
Mervärdesskattenummer enligt § 27 a i den tyska mervärdesskattelagen: DE 124002456

Obegränsad partner:

Dr. August Wolff Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Registreringsdomstol: Bielefelds tingsrätt, handelsregister: HRB 30866,

Verkställande direktör(er) som företräder företaget:
Dipl. Ing. Eduard R. Dörrenberg
Ass. jur. Christoph Harras-Wolff
Dr. rer. pol. Andreas Brinkhoff

Ansvarsfriskrivning:

Trots noggranna kontroller av de externa länkar som tillhandahålls tar vi inget ansvar för deras innehåll. Ansvaret för innehållet i dessa länkar ligger uteslutande hos de organisationer som tillhandahåller dem.

Linolas webbplats innehåller också bilder som är upphovsrättsligt skyddade av tredje part. Denna webbplats har sammanställts med största möjliga omsorg. Trots detta kan DR. AUGUST WOLFF GMBH kan dock inte garantera att informationen är felfri och korrekt. DR. AUGUST WOLFF GMBH utesluter allt ansvar för skador som direkt eller indirekt orsakas av användningen av denna webbplats, såvida det inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från linolas sida.

Webbtjänst

Netigo - Internetbyrå, Düsseldorf.de

Upphovsrätt

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp samt deras placering på linolas webbplats skyddas av upphovsrätt och annan skyddslagstiftning. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte.

DR. AUGUST WOLFF GMBH vill att detta ska vara en innovativ och informativ webbplats för att presentera företaget för dig. Vi hoppas att du delar vår entusiasm över webbplatsen. All immateriell egendom som finns på webbplatsen, såsom patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddad. Denna webbplats förmedlar ingen licens att använda DR:s immateriella egendom. AUGUST WOLFF GMBH eller någon tredje part.