Uppgiftsskyddsförklaring

Avsnitt 1 - Information om insamling av personuppgifter

(1) I det följande informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som personligen rör dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende osv.

(2) Den personuppgiftsansvarige enligt Art. 4 (7) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är


Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
Tyskland.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@drwolffgroup.com eller via vår postadress med prefixet "dataskyddsombud".

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer den information du lämnar (din e-postadress och i förekommande fall ditt namn och telefonnummer) att lagras av oss för att kunna besvara dina frågor. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre behövs, eller så begränsar vi behandlingen om lagstadgade lagringskrav gäller.

(4) Om vi förlitar oss på uppdragsgivare för enskilda funktioner i våra erbjudanden eller om vi vill använda dina uppgifter i reklamsyfte kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer. Här kommer vi också att ange de angivna kriterierna för lagringstiden.

Punkt 2 - Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

Avsnitt 3 - Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Vid en rent informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund Art. 6 (1) mening 1, lit. f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Skillnad mellan tidszon och Greenwich Mean Time (GMT).
 • Innehållet i kravet (specifik sida)
 • Tillgångsstatus / HTTP-statuskod
 • Varje överförd datamängd
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarens programvara.

(2) Utöver ovannämnda uppgifter lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och som tilldelas av den webbläsare du använder och genom vilka den instans som sätter cookien (här av oss) får viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt överlag.

(3) Användning av cookies:

a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

 • Tillfälliga cookies (se b)
 • Permanenta cookies (se c).

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Till dessa hör i synnerhet sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan hänföras till den gemensamma sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad period, som kan skilja sig åt beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål och t.ex. vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e) Vi använder cookies för att identifiera dig vid efterföljande besök om du har ett konto hos oss. Annars skulle du behöva logga in igen vid varje besök.

Sek. 4 - Andra funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du i allmänhet lämna andra personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och på vilka de ovan nämnda principerna för databehandling tillämpas.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

(3) Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredje part om deltagande i kampanjer, tävlingar, ingående av avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partners. Ytterligare information finns genom att ange dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

Sek. 5 - Invändning eller återkallande av rätten att behandla dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla det. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har lämnat dem till oss.

(2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta gäller särskilt om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi beskriver i varje enskilt fall i den följande beskrivningen av funktionerna. Vid utövandet av en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Vid din berättigade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller påpeka för dig våra tvingande legitima skäl till varför vi kommer att fortsätta behandlingen.

(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam via följande kontaktuppgifter: kw-verkauf@drwolffgroup.com.

Sek. 6 - Användning av vår webbshop

(1) Om du vill göra en beställning i vår webbshop är det nödvändigt för avtalets ingående att du tillhandahåller de personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatoriska uppgifter som är nödvändiga för avtalens genomförande markeras separat. Ytterligare uppgifter är frivilliga. Vi behandlar de uppgifter som du lämnat för att behandla din beställning. För detta ändamål överlämnar vi dina betalningsuppgifter till vår bank. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 (1), mening 1, lit. b GDPR.

Valfritt:
Du kan frivilligt skapa ett kundkonto, så att vi kan spara dina uppgifter för senare köp. Om du skapar ett konto under "Mitt konto" sparas de uppgifter som du lämnar återkalleligt. Du kan alltid radera alla andra uppgifter, inklusive ditt användarkonto, i kundområdet.

Vi kan också behandla de uppgifter du lämnar för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka e-postmeddelanden med teknisk information till dig.

(2) På grund av handels- och skattebestämmelser är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Vi begränsar dock behandlingen efter [två år], dvs. dina uppgifter kommer endast att användas för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

(3) För att förhindra att tredje part får obehörig tillgång till dina personuppgifter, särskilt finansiella uppgifter, krypteras beställningsprocessen med TLS/SSL-teknik.

Sek. 7 - Användning av vår partnerportal

(1) Om du vill använda vår partnerportal måste du registrera dig genom att ange din e-postadress, ett lösenord som du valt och ditt valda användarnamn. Det finns ingen skyldighet att använda ditt riktiga namn, en pseudonym användning är möjlig. Vi använder den så kallade dubbelopt-in-processen för registrering, det vill säga din registrering är endast slutförd om du tidigare har bekräftat din registrering via ett bekräftelsemail som skickats till dig för detta ändamål genom att klicka på länken som finns i det. Om din bekräftelse inte tas emot inom [24 timmar] kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Specificeringen av ovannämnda uppgifter är obligatorisk. Du kan frivilligt lämna alla andra uppgifter genom att använda vår portal.

(2) När du använder vår portal lagrar vi dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet, inklusive uppgifter om betalningsmetod, tills du slutligen raderar din åtkomst. Dessutom lagrar vi de uppgifter som du frivilligt lämnat under tiden du använder portalen, om du inte raderar dem innan dess. All information kan hanteras och ändras i det skyddade kundområdet. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR.

(3) Om du använder portalen kan dina uppgifter göras tillgängliga för andra deltagare i portalen i enlighet med avtalstjänsten. Oregistrerade medlemmar kommer inte att få information om dig. Ditt [användarnamn och foto] kommer att vara synligt för alla registrerade medlemmar, oavsett om du har godkänt detta eller inte. Däremot är hela din profil med de uppgifter du har släppt synlig för alla medlemmar som har bekräftat dig som personlig kontakt. Om du gör innehåll tillgängligt för dina personliga kontakter som du inte skickar via privat meddelande, kommer detta innehåll att vara synligt för tredje part i den mån din personliga kontakt har utfärdat godkännandet. Om du lägger upp artiklar i offentliga grupper kommer de att vara synliga för alla registrerade medlemmar på portalen.

(4) Anslutningen är krypterad med hjälp av TLS-teknik för att förhindra att tredje part får obehörig tillgång till dina personuppgifter, särskilt finansiella uppgifter.

Avsnitt 8 - Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, som informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna nämns i samtyckesförklaringen.

(2) För att anmäla sig till vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade dubbla opt-in-processen. Det innebär att vi efter att du har registrerat dig skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer dina uppgifter att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tider för registrering och bekräftelse. Syftet med processen är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Det enda kravet för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att ange ytterligare, separat markerade uppgifter, som kommer att användas för att rikta sig till dig personligen. Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är art. 6 (1), mening 1, lit. a GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan förklara återkallelsen genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrevsmail, via e-post till kw-alcina-news@drwolffgroup.com eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i Imprint.

(5) Vi påpekar att vi analyserar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För denna analys innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar som är bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. För analyserna kopplar vi de uppgifter som nämns i punkt 3 och webbfyrarna till din e-postadress och ett individuellt ID.
Med de uppgifter som erhålls på detta sätt skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbrevet till dina individuella intressen. På så sätt registrerar vi när du läser våra nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på och härleder dina personliga intressen från detta. Vi kopplar dessa uppgifter till åtgärder som du har vidtagit på vår webbplats .
Sådan spårning är inte heller möjlig om du har stängt av bildvisning som standard i ditt e-postprogram. I så fall kommer nyhetsbrevet inte att visas helt och hållet och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du manuellt aktiverar visning av bilderna sker ovanstående spårning.

Sek. 9 - Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats förkortas din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att fortsätta att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsen och internetanvändning för webbplatsoperatören.

(2) Din IP-adress som överförs av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

(3) Du kan vägra att spara cookies via en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i detta fall. Du kan också förhindra att Google registrerar data som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att Google behandlar dessa data, genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt under följande länk:  .

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Genom detta behandlas IP-adresser vidare i förkortad form. En personlig referens kan uteslutas. I den mån de uppgifter som samlats in om dig tilldelas en personlig referens kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna kommer omedelbart att raderas.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av denna statistik kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA omfattas Google av sekretesskölden mellan EU och USA: . Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är Art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantörer av tjänster: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor:  , översikt över dataskydd:  , och dataskyddsförklaringen: .

[(7) På denna webbplats används även Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besökarflöden med hjälp av ett användar-ID. Du kan inaktivera den enhetsövergripande analysen av din användning i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personuppgifter"].

Avsnitt 10 - Inkludering av Google Maps

(1) På den här webbplatsen använder vi erbjudanden från Google Maps. Detta gör det möjligt för oss att visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och låta dig använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

(2) Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt 3 i denna förklaring. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill associera med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan analys utförs särskilt (även för icke inloggade användare) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig att dessa användarprofiler skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta Google.

(3) För mer information om syftet och omfattningen av insamlingen av uppgifter och dess behandling av plug-in-leverantören hänvisar vi till dessa leverantörers dataskyddsförklaringar. Där hittar du också ytterligare information om dina relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: . Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-US Privacy Shield, .

Avsnitt 11 - Inkludering av YouTube-videor

(1) Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt onlineutbud, som lagras på och kan spelas upp direkt från vår webbplats. [Dessa ingår alla i det "utökade dataskyddsläget", dvs. du överför inte uppgifter om dig själv som användare till YouTube om du inte spelar upp videorna. De uppgifter som nämns i punkt 2 överförs endast när du spelar upp videorna. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring].

(2) Genom att besöka webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt 3 i denna förklaring. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill associera med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan analys utförs särskilt (även för icke inloggade användare) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig att dessa användarprofiler skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube.

(3) Ytterligare information om syftet med och omfattningen av YouTube:s datainsamling och behandling av uppgifterna finns i dataskyddsförklaringen. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: . Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-US Privacy Shield, .

Avsnitt 12 - Användning av insticksprogram för sociala medier

(1) Av integritetsskäl använder vi inte direkta plugins från sociala nätverk på våra webbplatser. I stället använder vi den så kallade Shariff-lösningen. Med hjälp av Shariff kan du själv bestämma om och när uppgifter överförs till operatörerna av respektive sociala nätverk. När du besöker våra webbplatser överförs i regel inga uppgifter automatiskt till sociala nätverk när du besöker våra webbplatser. Först när du aktivt klickar på respektive knapp ansluter din webbläsare till servrarna för respektive socialt nätverk, dvs. genom att klicka på respektive knapp (t.ex. "Berätta för en vän", "Dela" eller "Dela med vänner") godkänner du att din webbläsare ansluter till servrarna för respektive socialt nätverk och överför användningsuppgifter till respektive operatör av det sociala nätverket.

(2) Pluginleverantören lagrar de uppgifter som samlats in om dig som en användningsprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad webbplatsdesign. En sådan analys utförs i synnerhet (även för icke-inloggade användare) för presentation av behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig bildandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plug-inleverantör för att utöva denna rätt. Genom insticksprogrammen gör vi det möjligt för dig att interagera med de sociala nätverken och andra användare, så att vi kan förbättra våra erbjudanden och göra dem mer intressanta för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av insticksprogrammen är Art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR.

(3) Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, lagrar plug-in-leverantören även denna information i ditt användarkonto och delar den offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men särskilt innan du aktiverar knappen, eftersom detta förhindrar att du tilldelas din profil hos plug-in-leverantören.

Sek. 13 - Konvertering till Google Adwords

Förutom AdWords-konvertering använder vi Googles remarketingapp. Här används en process som vi vill förtydliga för dig igen. Denna applikation gör att du kan se våra annonser efter att ha besökt vår webbplats när du fortsätter att använda internet. Detta sker med hjälp av cookies som lagras i din webbläsare, genom vilka ditt användningsbeteende när du besöker olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. På så sätt fastställer Google ditt tidigare besök på vår webbplats. En sammanslagning av de uppgifter som samlas in under remarketing med dina personuppgifter, som eventuellt lagras av Google, sker inte enligt Google. Enligt Google används i synnerhet pseudonymisering vid remarketing.

Punkt 14 - Google Remarketing

(1) Vi använder erbjudandet från Google AdWords för att med hjälp av reklammaterial (s.k. Google AdWords) på externa webbplatser uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är genom att utvärdera uppgifterna om reklamkampanjerna. Vi gör detta för att fullfölja vårt intresse av att visa dig annonser som kan vara av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer intressant och för att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

(2) Detta reklammaterial tillhandahålls av Google via så kallade annonsservrar. För att göra detta använder vi cookies för annonsservrar, som mäter vissa prestandamätningar, t.ex. visning av annonser eller användarklick. Om du kommer åt vår webbplats via en Google-annons kommer Google AdWords att lagra en cookie på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Denna cookie lagrar vanligtvis det unika cookie-ID:et, antalet annonsintryck per placering (frekvens), sista intrycket (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (indikator på att användaren inte längre vill bli kontaktad) som analysvärden.

(3) Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och kakan som lagras på dennes dator inte har löpt ut, kan Google och kunden upptäcka att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en annan cookie. Cookies kan inte spåras här via AdWords-kundernas webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i de ovan nämnda annonseringsåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter om användningen av reklammaterialet, och i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på grundval av denna information.

(4) På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har ingen kontroll över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå: Genom att integrera AdWords-omvandling får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad i en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad finns det en chans att leverantören hittar och lagrar din IP-adress.

(5) Du kan förhindra deltagandet i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, i synnerhet förhindrar borttagandet av cookies från tredje part att du får reklam från tredje part, b) genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "www.googleadservices. com" blockeras, , varvid denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies, c) genom att avaktivera intressebaserad reklam från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken , varvid denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies, d) genom att permanent avaktivera dem i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken . Vi påpekar att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i dessa erbjudanden fullt ut.

(6) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR. För mer information om dataskydd hos Google, se och . Alternativt kan du besöka webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI) på . Google omfattas av EU-US Privacy Shield, .

 

Sek. 15 - DoubleClick by Google

(1) Den här webbplatsen använder också verktyget för marknadsföring online DoubleClick by Google. DoubleClick använder cookies för att aktivera annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra rapporterna om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser flera gånger. Google använder ett cookie-ID för att avgöra vilka annonser som körs i vilken webbläsare och kan därför förhindra att de visas flera gånger. DoubleClick använder dessutom cookie-ID för att registrera konverteringar i samband med annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet om en användare ser en DoubleClick-annons och senare går till annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies ingen personligt identifierbar information.

(2) På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har ingen kontroll över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå: Genom att använda DoubleClick får Google information om att du har kommit till motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad i en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad finns det en chans att leverantören hittar och lagrar din IP-adress.

(3) Du kan förhindra deltagandet i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, i synnerhet förhindrar borttagandet av cookies från tredje part att du får reklam från tredje part, b) genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "www.googleadservices. com" blockeras, , varvid denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies, c) genom att avaktivera intressebaserad reklam från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken , varvid denna inställning kommer att raderas om du raderar dina cookies, d) genom att permanent avaktivera dem i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken . Vi påpekar att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i dessa erbjudanden fullt ut.

(4) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR. För mer information om DoubleClick by Google, se och , samt om allmänt dataskydd hos Google: . de/intl/de/policies/privacy . Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på . Google omfattas av EU-US Privacy Shield, .

Sek. 16 - Google Fonts

(1) På den här webbplatsen använder vi Google Fonts erbjudanden. Detta tar hänsyn till vårt intresse av optimering och ekonomisk drift av denna online-närvaro genom att integrera ett typsnitt. Den rättsliga grunden är art. 6 (1), mening 1, lit. f GDPR.

(2) Besök på Google Fonts lagras av Google (se kontaktuppgifter ovan under Art. 9 (7)) separat från åtkomstuppgifter som innehåller registreringsuppgifter (t.ex. Google Mail). Dataskyddsinformation om Google Fonts finns här: 

(3) För mer information om syftet och omfattningen av leverantörens insamling och behandling av uppgifter hänvisas till leverantörens dataskyddsförklaring. Där hittar du också ytterligare information om dina relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: . Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-US Privacy Shield, .

Facebook Custom Audiences

(1) The website also uses the remarketing feature 'Custom Audiences' of Facebook Inc. ('Facebook'). This allows users of the website to be shown interest-based advertisements ('Facebook Ads') during their visit to the social network Facebook or other websites that also use the process. We do this in pursuit of our interest in showing you advertisements that are of interest to you in order to make our website more interesting.

(2) Due to the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection to the Facebook server. We have no control over the extent and the further use of the data, which is collected through the use of this tool by Facebook, and inform you therefore according to our knowledge level: By incorporating Facebook Custom Audiences, Facebook receives the information that you have accessed the corresponding page of our website or have clicked on one of our ads. If you are registered with a service of Facebook, Facebook can assign the visit to your account. Even if you are not registered with Facebook or are not logged in, there is a chance that the provider will find and store your IP address and further identification characteristics.

(3) Disabling the 'Facebook Custom Audiences' feature is possible for logged-in users at https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#, or here:

The tracking pixel is currently: |

(4) The legal basis for the processing of your data is Art. 6 (1), sentence 1, lit. f GDPR. For more information about data processing by Facebook, please visit https://www.facebook.com/about/privacy.